Fundacja Psychologii Indywidualnej im. Alfreda Adlera

ul. Bydgoska 6
30-056 Kraków
Polska

asystentka zarządu: Pani Natalia Korczak

Tel.: +48 726 329 481


Alfred Adler Foundation for Individual Psychology

ul. Bydgoska 6
30-056 Kraków
Poland

assistant of board: Ms. Natalia Korczak

Tel.: +43 664 786 66 66

KRS: 0001013390 – NIP: 6772489553 – REGON: 524255674