DE/EN

Fundacja Psychologii Indywidualnej im. Alfreda Adlera jest w 2023 rejestrowaną niezależną organizacją pozarządową.

Katedra Wawelska (cc pixelbay)

Celem Fundacji jest, aby nauka i praktyka Psychologii Indywidualnej wróciła do Polski – do polskiej medycyny, psychologii i pedagogiki oraz mogły być stosowane w praktyce psychoterapeutycznej. W tym celu m. in. wspieramy dialogi w środowiskach psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz nauczycieli, edukatorów, wychowawców dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzimy działalność naukową i wydawniczą, a także organizujemy zjazdy, konferencje, seminaria naukowe, i dążymy do tego, aby powstało Stowarzyszenie Polskiej Psychologii Indywidualnej, kształcące Pracowników socjalnych, Psychoterapeutów i Psychoanalityków Psychologii Indywidualnej.

Ustanawiamy również stypendium/nagrody im. Alfreda Adlera, mające na celu zwiększenia szans rozwoju młodzieży akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, poprzez poszerzenie możliwości ich aktywności własnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kooperacji. Fundatorem i Prezesem Fundacji jest Prof. Dr. Nestor Kapusta z Wiednia.