, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tej korespondencji wyłącznie przez Fundację Psychologii Indywidualnej dla potrzeb utrzymania kontaktu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Mam prawo w kazdej chwili wycofać moją zgodę.