Psychodynamiczna interwencja kryzysowa

Dokonujemy przeglądu klasycznych koncepcji interwencji kryzysowej i jej implikacji dla zapobiegania samobójstwom z perspektywy psychoanalitycznej. Opierając się na wczesnych teoriach Freuda i Adlera oraz później rozwiniętej koncepcji ostrej reakcji żałoby Ericha Lindemana, modelu kryzysu przejściowego Geralda Caplana i modelu kryzysu traumatycznego Johana Cullberga (wszyscy przeszkoleni psychoanalitycy), i Gernota Sonnecka (Psycholog Indywidualny) badamy skutki zrozumienia i powstrzymania osób w kryzysie oraz rozwój zamiarów samobójczych.

język: polski

wykładowca: Prof. dr Nestor Kapusta

Psychiatra, psychoanalityk (psycholog indywidualny), analityk szkoleniowy i analityk nadzorujący pracujący na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu.

kontakt