Rada Naukowa jest inicjującą, opiniodawczą i doradczą grupą działając na rzecz Fundacji Psychologii Indywidualnej w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju projektów naukowych i praktyczno-wykonawczych.

Członkowie:

Dr. Hanna Marx – Training Analyst and Supervisor (DGIP)

Dr. Renata Barlog-Scholz – Training Analyst and Supervisor (DGIP)

Grzegorz Posyniak – Adlerian Psychology Counselor (API,  ICASSI)

Prof. Dr. Nestor Kapusta – Training Analyst and Supervisor (ÖVIP)