W ciągu ostatnich 100 lat Psychologia Indywidualna rozpowszechniła się na całym świecie. W ponad 20 krajach istnieją organizacje i instytucje, które kontynuują dziedzictwo Adlera i rozpowszechniają jego teorie. 

Psychologia Indywidualna, jako samodzielna metoda leczenia zainicjowana przez Alfreda Adlera w 1912 r., od samego początku swego istnienia roku obrała różne teoretyczne i koncepcyjne linie rozwoju. Dzisiaj działają w niej dwa nurty. Podczas gdy w Ameryce Północnej dominuje nurt humanistyczno-poznawczy opracowany przez Rudolfa Dreikursa, w Europie, a szczególnie w Austrii, Niemczech i we Włoszech działa psychoanalityczny nurt Psychologii Indywidualnej. Stopniowa konsolidacja Psychoanalizy i Psychologii Indywidualnej, która nastąpiła w Europie po wojnie w Europie, zarówno pod względem personalnym, jak i strukturalnym, pozwoliła na wzajemne teoretyczne zbliżenie. Skutkiem tego Psychologia Indywidualna mogła powrócić do swoich korzeni z pierwszej wspólnej psychoanalitycznej fazy teoretycznej, a kiedy Psychoanaliza stała się bardziej pluralistyczna i bardziej heterogeniczna w swoim korpusie teoretycznym, w rezultacie proces ten umożliwił wyraźnie ponowne zbliżenie się wczesnych teorii Adlera do akceptowanych kierunków teoretycznych Psychoanalizy. Rozróżnia się kilka Metod leczenia i doradztwa Psychologii Indywidualnej tj. Psychoanaliza (fotel-kanapa), Psychoanaityczna Psychoterapia na siedząco, Psychoanalityczna terapia par, etc.

Najważniejsze pozycje Psychologii Indywidualnej mają dużą zbieżność z teorią relacji z obiektem (Melanie Klein, William Fairbairn, Otto Kernberg), psychologii siebie (Heinz Kohut) oraz z teorią przywiązania (John Bowlby) co pozwala, na integrację nowoczesnych koncepcji psychoanalizy tj. mentalizacji (Peter Fonagy, Mary Target) jak i integratywnej koncepcji relacji z obiektem Ottona Kernberga. Podobnie zbliżenie to pozwala na uwzględnienie np. teorii feministycznych i intersubiektywnych (por. Benjamin 1997; Bohleber 2010), jak również uznanie realiów społecznych, jak np. w teorii linka (link theory) argentyńskiej psychoanalizy (np. Rivière 2017).

Oprócz stowarzyszeń Psychologii Indywidualnej, funkcjonujacych w poszczególnych krajach jak i pod dachem Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Indywidualnej (International Association of Individual Psychology, IAIP), które oferują szkolenia z zakresu Psychologii Indywidualnej, istnieją na świecie również uniwersytety, które oferują szkolenia zakończone nadaniem stopnia naukowego z zakresu Psychologii Indywidualnej:

Adler University (Chicago, USA)
Adler Graduate School (Minnesota, USA)
Uniwersytet Wiedeński (Wiedeń, Austria)

Należy się spodziewać, że postępująca akademizacja szkolenia w zakresie psychoterapii w Europie umożliwi studiowanie Psychologii Indywidualnej pewnego czasu również na Uniwersytetach w Polsce. Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem kontaktu z tymi instytucjami, to bardzo chętnie w tym pomożemy.