Pomoc Psychologiczna i Psychiatryczna w Małopolsce

Opieka zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego w Polsce jest realizowana na 3 poziomach referencyjnych. Pierwszy poziom to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, drugi poziom to centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a trzeci to ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej.

W Małopolsce za wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym na wszystkich poziomach referencyjnych odpowiadają 53 placówki. Pierwszy poziom obejmuje 35 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, drugi stanowi 15 centrów zdrowia psychicznego. Natomiast na trzecim poziomie referencyjnym pomocy udzielają trzy lecznice, które oferują całodobową, stacjonarną opiekę psychiatrów.

Dla Dorosłych:

 • Kluby Rodziców – miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi (przede wszystkim do lat 3) oraz osób oczekujących na potomstwo. Tutaj rodzice mogą podzielić się swoimi doświadczeniem lub obawami związanymi z macierzyństwem lub rodzicielstwem i w razie potrzeby otrzymać wsparcie psychologiczne.Harmonogramy spotkań w Klubach Rodziców dostępne są na stronie Kluby Rodziców z Dziećmi do lat 3 – Krakowska Karta Rodzinna.
 • Poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych, gdzie mając skierowanie od lekarza POZ można uzyskać konsultację z psychologiem, natomiast bez skierowania można otrzymać konsultację z lekarzem psychiatrą.

Lista poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych 
Aktualna lista poradni w województwie małopolskim jest dostępna w Informatorze o terminach leczenia NFZ oraz w Informatorze o umowach NFZ

Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają kompleksową psychiatryczną opiekę zdrowotną osobom powyżej 18 roku życia w formie:

 • Poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych,
 • Zespołu leczenia środowiskowego (domowego),
 • Oddziału dziennego psychiatrycznego,
 • Oddziału psychiatrycznego (całodobowego).

Dodatkowo w ramach CZP funkcjonują Punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne (PZK), gdzie można uzyskać wstępny i indywidualny plan postępowania terapeutycznego lub uzgodnić termin przyjęcia, który w przypadkach pilnych wynosi maksymalnie 72h od zgłoszenia. PZK przyjmują pacjentów bezpłatnie, bez wcześniejszej rejestracji, bez skierowania.

Mapa centrów –  (https://czp.org.pl/mapa/#malopolskie lub Lista Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie województwa małopolskiego). 

Dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia w każdej z niżej wymienionych placówek mogą skorzystać z różnych form pomocy: m.in. porad psychologiczno-diagnostycznych, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcia psychospołecznego lub wizyty domowej.

Ośrodki prowadzone są przez cztery placówki lecznicze w pięciu lokalizacjach:

 • Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego zarówno w oddziałach szpitalnych, jak i poradniach.– dwie lokalizacje: 
  • ul. dr. Józefa Babińskiego 29
  • ul. Józefa Mehoffera 10

W strukturze organizacyjnej szpitala (https://podgorze.babinski.pl/) przy ul. Babińskiego w Krakowie działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Kraków-Południe w wieku od 7 do 21 roku życia. 

 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul. Kopernika 21a z Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz przy ul. Śniadeckich 10, na którym jest oddział dzienny.

W szpitalu funkcjonuje również Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnia Leczenia Uzależnień.

https://www.su.krakow.pl/

 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, gdzie działa Poradnia Zdrowia Psychicznego

https://www.szpitalrydygier.pl/

 • Centrum Medyczne UNIMED 

https://www.unimed-nzoz.pl/

Dla wszystkich:

 • Strefa Nastolatka – miejsce, w którym zarówno młodzi ludzie, jak i rodzice mogą uzyskać życzliwą i fachową pomoc w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych lub szkolnych. Osoby zainteresowane kontaktem ze Strefą Nastolatka mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę. 

Kontakt ze Strefą Nastolatka można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej: strefanastolatka@gmail.com.

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) mieści się przy ul. Radziwiłłowskiej 8b i zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu, a ponadto zapewnia interwencyjne miejsca całodobowego pobytu.
 • Ośrodki Poradnictwa i Terapii dla rodzin, które są bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, doświadczają przemocy, ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności.

Ośrodki Poradnictwa i Terapii funkcjonują w pięciu lokalizacjach: przy ul. Podbrzezie 6, na os. Krakowiaków 2, ul. Ptaszyckiego 6, ul. Batorego 5 oraz przy ul. Stoczniowców 7.

 • Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej w Krakowie udziela pomocy mieszkańcom Krakowa i to nie tylko w języku polskim, ale też ukraińskim i rosyjskim.

Dzieci oraz młodzież poniżej 18 roku życia na pierwszą wizytę powinny umówić się z rodzicem lub opiekunem oraz dostarczyć podpisany formularz zgody rodzica na udział dziecka w konsultacjach (formularz dostępny na stronie www.cppp.org.pl). 

Celem umówienia się na wizytę należy zadzwonić pod numer telefonu: 572 88 22 00.  Konsultacja może odbyć się w formie stacjonarnej w jednym z czterech punktów stacjonarnych lub w formie online. Adresy stacjonarnych punktów pomocy psychologicznej:

ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)

ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)

al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)

ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Telefoniczna pomoc psychologiczna – dostępna w formie bezpłatnej i anonimowej konsultacji telefonicznej oraz czatu niewymagającego żadnego logowania i instalowania dodatkowych aplikacji:

 1. Kryzysowy Telefon Zaufania: 116 123

https://psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

 1. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12,

Pomoc online (czat): www.brpd.gov.pl

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 1. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 

Pomoc online (czat): www.116111.pl/napisz 

https://116111.pl/o-116111/

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Całodobowy numer: 12 421 92 82

https://pcpr.powiat.krakow.pl/interwencja-kryzysowa-2/

 1. Krakowski Telefon Zaufania przy OIK – 12 413 71 33

https://oik.krakow.pl/telefon-zaufania

 1. Portal Kraków Pomaga: +48 12 379 49 63

https://krakowpomaga.pl/