Środowa Superwizja Grupowa

Środowa Superwizja Grupowa przypadków klinicznych opiera się na współczesnych zasadach psychologii indywidualnej, która koncentruje się na stylu relacyjnym pacjenta. Celem superwizji jest dynamiczne zrozumienie stylu relacji. Wytyczna pacjenta, na którą składa się suma jego indywidualnych ruchów w relacji z nami, jest badana i interpretowana pod kątem jej konsekwencji dla relacji w tu i teraz. Działająca nieświadoma tendencja jako przeniesienie pewnych założeń na odpowiednika (obiekt) jest interpretowana w celu uświadomienia założeń motywujących do zachowania i symptomów pacjenta.

Prof. Dr. Nestor Kapusta

Lekarz Psychiatra, Psychoanalityk Psychologii Indywidualnej

w języku polskim

zainteresowani są proszeni o kontakt