Date 19/02/2023
Time 16:00-18:00
Location online
Category General
Organizer Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Nestor Kapusta, Wiedeń (AT)

Hanna Marx, Kolonia (DE)

Seminarium

Alfred Alder był jednym z pierwszych i najbliższych uczniów i współpracowników Freuda i od początku członkiem Towarzystwa Środowego. Jako pierwszy prezes Wiedeńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego cieszył się zaufaniem Freuda, który również początkowo przypisywał mu talent do twórczego poszerzania teorii psychoanalitycznej. Adler ujął kilka podstawowych pojęć psychodynamicznych, takich jak poczucie niższości i jego kompensacji, styl życia i dążenie do mocy. Przewidział również koncepcje, które zostały później rozwinięte głębiej przez psychoanalizę, takie jak instynkt agresji lub teoria kształtowania relacji według linii życia, która została później zróżnicowana w teorii relacji z obiektem. Podobnie Adler podkreślał ostateczność i cel wszystkich działań, które można wyinterpretować z całości poszczególnych ruchów. Dlatego, zachowując założenie o nieświadomości, położył większy nacisk na zrozumienie ludzkiego umysłu w jego indywidualności (niepodzielności), skąd wzięła się nazwa Psychologii Indywidualnej jako odmiany kierunku psychoanalizy. W Polsce Psychologia Indywidualna miała już pewną recepcję wraz ze stacjonowaniem Alfreda Adlera jako psychiatry wojskowego w Krakowie w 1916 roku, w końcu nieco rozkwitła w połowie lat 1930-tych i zamilkła przed II. Wojną światową i socjalizmem. Nestor Kapusta, jako były prezydent Austrijackiego Sowarzyszenia Psychologii Indywidualnej i Professor na oddziale Psychoanalizy i Psychotherapii na Medycznym Uniwersytecie Wiedeńskim, przedstawi niektóre fragmenty teorii Adlera i zaproponuje punkty wyjścia dla możliwych triangulacyjnych wątków badań nałukowych, które można by połączyć z filozofią, judaistyką, historią i współczesną psychoanalizą. Na przykładzie Niemiec, Dr. Hanna Marx, 1. przedstawicielka DGIP, przedstawia sytuację psychologii indywidualnej w kształceniu zawodowym i praktyce. Psychologia indywidualna jest uznaną częścią szkół psychoanalitycznych i częścią opieki psychiatrycznej w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech i w wielu innych krajach europejskich.

19. lutego 2023 16:00-18:00h

online przez zoom

w języku polskim

Organizator:
Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

kontakt