Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (w Warszawie)

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS)  (w Warszawie)

Instytut Polski w Wiedniu

Instytut Nauk o Człowieku (w Wiedniu)

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Wiedenskiegeo

Międzynarodowe Centrum Kultury (w Krakowie)

Kurs profilaktyki zachowań samobójczych – ELLIPSE Gatekeeper+

Курс із запобігання самогубствам ELLIPSE Gatekeeper+

The American Austrian Foundation