29th International Congress of Individual Psychology 2024

29 Międzynarodowy Kongres Psychologii Indywidualnej

22-25 sierpnia 2024 r., kongres poprzedzający 21 sierpnia 2024 r.

Temat:

The Self, the Others, and the World – Das Fremde und das Eigene – Closing the Gap

Ja, inni i świat – Co obce i swoje – Closing the Gap

DGIP (Niemieckie Towarzystwo Psychologii Indywidualnej) w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Indywidualnej (IAIP)

22-25 sierpnia 2024 r., kongres poprzedzający 21 sierpnia 2024 r.

w Rautenstrauch-Joest-Museum Kolonia Cäcilienstr. 29-33, 50667 Kolonia, Niemcy

Językami kongresu są angielski i niemiecki

Świat psychologii indywidualnej nie może być jednolity/monolityczny, a jednocześnie rozwijać specyficzne, odrębne formy w zależności od języka, kultury, dziedzictwa duchowego lub tradycji w zastosowaniach terapeutycznych. Istnieją różnice w perspektywie, innowacjach, a nawet rozumieniu klasycznych terminów psychologii indywidualnej, nie mówiąc już o metodach klinicznych.
Co nas łączy, a co dzieli? Co wyróżnia nas jako Adlerianów? W Kolonii chcemy omówić, w jaki sposób możemy pozytywnie pozycjonować siebie, zaczynając od siebie samych, tak wyjątkowych i różnych, jak jesteśmy i tak połączonych, jak tylko chcemy być!

29. Międzynarodowy Kongres IAIP (organizowany i prowadzony przez DGIP) odbędzie się w Kolonii w dniach 22-25 sierpnia 2024 roku. Kolonia narodziła się jako rzymska fundacja w 50 r. n.e.; była średniowieczną metropolią, później okupowaną przez Napoleona i prawie całkowicie zniszczoną przez bomby podczas II wojny światowej. Dziś nazywane jest najbardziej włoskim miastem na północ od Alp, co jest komplementem. Najlepsze miejsce do zwiedzania, gdzie inność łączy się z jaźnią i przekształca w niepodzielną całość.

zobacz cały program tutaj

Categories: Allgemein, General