• Przypadki psychicznego wyzdrowienia związane z podróżami

  Adlerian psychotherapeutic case report

  by Dr. Hanna Marx

  Czego doświadczają ludzie w sytuacjach kryzysowych, którzy przechodzą leczenie psychoterapeutyczne i odbywają się w podróż?

  W jakich okolicznościach doświadczają emocjonalnego uzdrowienia i jak można to rozumieć w kontekście psychoterapii?

  Odpowiedzi na te pytanie usłyszyszymy już 13 maja 2024 r. z ust P. dr med. – Hanny Marx, która wyjaśni role podroży w procesie uzdrawiania chorób psychicznych w oparciu o przykłady z osobistej praktyki.

  Prelegentka urodzona w Polsce jest specjalistą psychiatrii i medycyny psychoterapeutycznej, psychoanalitykiem i analitykiem szkoleniowy (DGIP). Szkoliła się w AAI Aachen-Köln, gdzie jest członkiem zarządu i wykładowcą. Prowadzi również własną praktykę w Kolonii.

  Teorie uzdrawiania podczas podróży są analizowane zarówno pod względem historycznym z perspektywy teorii czasów starożytnych, jak i przez pryzmat teorii nowoczesnych, w tym np. teorii intersubiektywności.

  Wszystkich serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

  Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM 13.5.2024- 20:30h   https://us02web.zoom.us/j/3303308990

 • Psychologia indywidualna w praktyce: “zastosowanie w szkole i w domu”

  Zgodnie z zapowiedziami zdradzamy szczegóły kolejnego wydarzenia, które dla was przygotowaliśmy!

  Chcesz budować pozytywne relacje z dziećmi i młodzieżą?
  Szukasz skutecznych metod wychowania bez kar i nagród?
  Zastanawiasz się, jak rozwijać poczucie wartości u swoich podopiecznych?

  Jeśli tak, to w trakcie spotkania dowiesz się:
  • Na czym polegają główne założenia psychologii indywidualnej Alfreda Adlera.
  • Jak stosować narzędzia psychologii indywidualnej w codziennych relacjach z dziećmi i młodzieżą.
  • Jak budować pozytywne relacje w szkole i w domu.
  • Jak skutecznie motywować i wspierać.
  • Jak rozwiązywać konflikty w duchu szacunku i współpracy.

  Wykład poprowadzi: Grzegorz Posyniak

  Prelegent jest dyplomowanym konsultantem (API 2014) i coachem, wieloletnim uczestnikiem międzynarodowych letnich szkół Psychologii Indywidualnej ICASSI ekspertem w dziedzinie psychologii indywidualnej, a w swojej pracy opiera się na koncepcjach Alfreda Adlera i Rudolfa Dreikursa.

  11 marzec 2024 r.; godz. 20:00
  Czas trwania – 45 min. + dyskusja
  online, platforma ZOOM

  Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/3303308990

  Wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona!

  Zarejestruj się już dziś: https://forms.gle/H6bKXzufppXmy3S19 🖊

 • Podstawy współczesnej Psychologii Indywidualnej w świetle teorii Alfreda Adlera

  Zapraszamy na bezpłatny wykład online przez Zoom


  Prof. dr Nestor D. Kapusta (w języku polskim)
  Wiceprezes Austriackiego Związku Psychologii Indywidualnej we Wiedniu

  W imieniu Fundacji Psychologii Indywidualnej im. Alfreda Adlera w Krakowie serdecznie zapraszamy na wykład online pt. „Podstawy współczesnej Psychologii Indywidualnej w świetle teorii Alfreda Adlera”, który specjalnie dla Was w języku polskim poprowadzi Prof. dr Nestor D. Kapusta – psychiatra, analityk i wykładowca na Wydziale Psychoanalizy i Psychoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu; kierownik grupy roboczej ds. badań nad relacjami międzyludzkimi; kierownik programów edukacyjnych dla „Gatekeepers” w zakresie zapobiegania samobójstwom, Wiceprezes Austriackiego Związku Psychologii Indywidualnej i założyciel pierwszej w Polsce Fundacji Psychologii Indywidualnej im. Alfreda Adlera z siedzibą w Krakowie.

  Celem Fundacji jest, aby nauka i praktyka Psychologii Indywidualnej wróciła do Polski – do polskiej medycyny, psychologii i pedagogiki oraz mogły być stosowane w praktyce psychoterapeutycznej. W tym celu m. in. wspieramy dialogi w środowiskach psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz nauczycieli, edukatorów, wychowawców dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzimy działalność naukową i wydawniczą, a także organizujemy zjazdy, konferencje, seminaria naukowe, i dążymy do tego, aby powstało Stowarzyszenie Polskiej Psychologii Indywidualnej, kształcące Pracowników socjalnych, Psychoterapeutów i Psychoanalityków Psychologii Indywidualnej

  To spotkanie online będzie dla uczestników doskonałą okazją do zadawania pytań. Prof. Kapusta nie tylko wyjaśni podstawy współczesnej Psychologii Indywidualnej, a więc wskaże, gdzie powinniśmy dzisiaj szukać odpowiedzi na pytania o to, co ukształtowało osobowość każdego z nas i co w rzeczywistości determinuje nasze zachowania, ale ponadto doradzi i odpowie na pytania uczestników.

  Wykład potrwa 30 minut, po upływie których ekspert odpowie na zadane w trakcie wykładu na czacie pytania.

  Kto może wziąć udział? – Każdy 

  Koszt uczestnictwa? – DARMOWE 

  Data wydarzenia: 20 listopad 2023 r. o godz. 20:00

  Czas trwania: 1 h (30 min. Wykład; 30 minut – odpowiadanie na pytania uczestników)

  Miejsce wykładu: online, platforma ZOOM

 • 29th International Congress of Individual Psychology 2024

  29 Międzynarodowy Kongres Psychologii Indywidualnej

  22-25 sierpnia 2024 r., kongres poprzedzający 21 sierpnia 2024 r.

  Temat:

  The Self, the Others, and the World – Das Fremde und das Eigene – Closing the Gap

  Ja, inni i świat – Co obce i swoje – Closing the Gap

  DGIP (Niemieckie Towarzystwo Psychologii Indywidualnej) w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Indywidualnej (IAIP)

  22-25 sierpnia 2024 r., kongres poprzedzający 21 sierpnia 2024 r.

  w Rautenstrauch-Joest-Museum Kolonia Cäcilienstr. 29-33, 50667 Kolonia, Niemcy

  Językami kongresu są angielski i niemiecki

  Świat psychologii indywidualnej nie może być jednolity/monolityczny, a jednocześnie rozwijać specyficzne, odrębne formy w zależności od języka, kultury, dziedzictwa duchowego lub tradycji w zastosowaniach terapeutycznych. Istnieją różnice w perspektywie, innowacjach, a nawet rozumieniu klasycznych terminów psychologii indywidualnej, nie mówiąc już o metodach klinicznych.
  Co nas łączy, a co dzieli? Co wyróżnia nas jako Adlerianów? W Kolonii chcemy omówić, w jaki sposób możemy pozytywnie pozycjonować siebie, zaczynając od siebie samych, tak wyjątkowych i różnych, jak jesteśmy i tak połączonych, jak tylko chcemy być!

  29. Międzynarodowy Kongres IAIP (organizowany i prowadzony przez DGIP) odbędzie się w Kolonii w dniach 22-25 sierpnia 2024 roku. Kolonia narodziła się jako rzymska fundacja w 50 r. n.e.; była średniowieczną metropolią, później okupowaną przez Napoleona i prawie całkowicie zniszczoną przez bomby podczas II wojny światowej. Dziś nazywane jest najbardziej włoskim miastem na północ od Alp, co jest komplementem. Najlepsze miejsce do zwiedzania, gdzie inność łączy się z jaźnią i przekształca w niepodzielną całość.

  zobacz cały program tutaj

 • Konferencja DGIP 2023

  Doroczna konferencja Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Indywidualnej DGIP

  2.-5. listopad 2023 w Bonn

  Temat:

  Objekt und Subjekt – im Spannungsverhältnis von Ohnmacht und schöpferischer Kraft

  Przedmiot i podmiot – w napięciu między bezsilnością a mocą twórczą

  Call for papers i więcej

 • Pluralization of psychoanalytic currents and theories as a mirror of social change in Galicia

  Pluralizacja nurtów i teorii psychoanalitycznych jako zwierciadło zmian społecznych w Galicji

  13. sierpień 2023 (Warszawa)

  The Institute of Philosophy and Sociology (PAN) will host a scientific meeting entitled Pluralization of psychoanalytic currents and theories as a mirror of social change in Galicia. During the event, the speakers, Prof. Dr. Paweł Dybel from Warsaw, Dr. Amadeusz Citlak (Warsaw), Prof. Marina Bluvshtein from Chicago and Prof. Dr. Nestor Kapusta from Vienna will illuminate the historical trajectories of psychoanalysis and individual psychology in Poland and Galicia, linking to the currents of psychology, philosophy and culture in Poland at the time.

  Time and place: August 13 (Sunday), 08:30-15:45 via ZOOM

 • Rudolf Dreikurs Summer School 2023

  w Dublinie 30 lipca – 12 sierpnia 2023 r.

  ICASSI (International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes) jest organizacją edukacyjną non-profit, której celem jest pomoc profesjonalistom, studentom i osobom świeckim w poznaniu nauk Adlera i Dreikursa oraz opanowaniu odpowiednich umiejętności, a także nauczanie zasad i metod Adlera i Dreikursa tam, gdzie potrzebne są możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

  Program ICASSI jest wyjątkowy w dostarczaniu najwyższej jakości profesjonalnej edukacji w wzbogacającym środowisku społecznym. Uczestnicy wybierają z szerokiego zakresu kursów w teorii i technik Adlera i Dreikursa, z zastosowaniem do doradztwa i terapii, biznesu, szkół, rodzin, społeczności i miejsca pracy. Warsztaty doświadczalne zapewniają profesjonalne szkolenia dla praktyków i możliwości rozwoju osobistego dla wszystkich uczestników.

  Uczestnicy przyjeżdżają do ICASSI z całego świata, zazwyczaj z ponad dwudziestu pięciu różnych krajów. Rekreacyjne i wielokulturowe wymiany są zatem integralną częścią doświadczenia ICASSI i przyczyniają się do silnego poczucia wspólnoty i łączności.

  Dla rodziców, którzy chcą zabrać swoje rodziny, są kursy dla nastolatków i doskonały program dla dzieci w wieku 4-11 lat pod nadzorem wielojęzycznych i wielokulturowych liderów.

  Program (po angielsku)

  ICASSI (the International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes) is a non-profit educational organization whose objective is to help professionals, students, and lay persons learn the teachings of Adler and Dreikurs and master appropriate skills, and to teach Adler’s and Dreikurs’ principles and methods where professional and personal development opportunities are needed.

  The ICASSI program is unique in providing the highest quality of professional education in an enriching social environment. Participants choose from a wide range of courses in the theory and techniques of Adler and Dreikurs, with application to counseling and therapy, business, schools, families, the community, and the workplace. Experiential workshops provide professional training for the practitioner and opportunities for personal growth to all participants.

  Participants come to ICASSI from around the world, typically from over twenty-five different countries. Recreational and multi-cultural exchanges are therefore integral parts of the ICASSI experience and contribute to a strong sense of fellowship and connectivity.

  For parents wishing to bring their families, there are courses for teenagers and an excellent children’s program for 4-11 year olds under the supervision of multilingual and multi-cultural leaders.

 • Aktuaności międzynarodowe

  International Association of Individual Psychology (IAIP)

  International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes (ICASSI)